Hồn Trương Ba da hàng thịt – Sơ đồ tư duy 2023

Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Sơ đồ tư duy là hệ thống tóm tắt toàn bộ kiến thức tổng quát của tác phẩm bằng sơ đồ nhằm giúp cho các bạn học sinh có thể hiểu và nắm rõ kiến thức trọng tâm một cách nhanh nhất.
Dưới đấy tomtat.net đã tổng hợp các mẫu Sơ đồ tư duy tác phẩm Hồn Trương Ba da hàng thịt đầy đủ, chi tiết và mới nhất 2021. Mời các bạn học sinh tham khảo!

Sơ đồ tư duy tác phẩm

Sơ đồ tư duy – Mẫu 1

  • Đối thoại hồn với xác:

  • Đối thoại với người thân:

  • Đối thoại với Đế Thích:

  • Màn kết:

Sơ đồ tư duy – Mẫu 2

Sơ đồ tư duy – Mẫu 3

Sơ đồ tư duy – Mẫu 4

  • Các ý chính:

– Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt (từ đầu đến “Vợ Trương Ba bước vào”)
– Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và những người thân trong gia đình (tiếp đó đến “Không cần!”)
– Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba, Đế Thích và quyết định cuối cùng của hồn Trương Ba (còn lại)

Sơ đồ tư duy – Mẫu 5

 

  • Các ý chính:

–  Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác anh hàng thịt
– Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và những người thân trong gia đình
– Cuộc đối thoại giữa Trương Ba với Đế Thích và quyết định cuối cùng của hồn Trương Ba

Xem thêm tại >>> https://tomtat.net/category/tom-tat-van-hoc/

%d bloggers like this: