Tóm tắt truyện Dragon Ball Z từ trước đến nay (p1)

Phần 1 này sẽ là tổng hợp Tóm tắt bộ truyện Dragon ball. Các cuộc chiến trước khi Goku lấy vợ. Do nội dung khá … Đọc tiếp Tóm tắt truyện Dragon Ball Z từ trước đến nay (p1)